Francesc Sardà

Breu CV Francesc Sardà (01.01.1951)

Francesc Sardà i Amills, doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (1980), ha estat Professor d’Investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques a l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona, sent expert en temes de pesca, exploració batial i ecologia marina. Ha publicat més d’un centenar de publicacions científiques, dirigit projectes d’investigació nacionals i internacionals, vuit tesis doctorals i varis màsters.

Durant els darrers 20 anys ha estat responsable del Grup de Recerca Consolidat en Recursos Marins Renovables reconegut per la seva qualitat per la Generalitat de Catalunya.

Des de la jubilació col·labora estretament amb REVO Prosperitat Sostenible divulgant a traves de xerrades voluntàries aspectes relacionats amb els “límits del creixement”: canvi climàtic, esgotament de recursos, processos de transició energètica, biodiversitat, agroalimentació, etc. Concretament en quest context ha publicat recentment un parell de llibres:

Per que la crisi no acabarà mai. J. Solé i F. Sardà. Laertes. 2015, 44 pp. Barcelona.

La sostenibilitat de la pesca a Catalunya. Francesc Sardà. Laertes. 2017, 166 pp. Barcelona.

Xerrades sobre sostenibilitat global

Introducció:

Aquestes xerrades estan pensades per adults. Previ canvi d’impressions amb el seu professorat podrien impartir-se també a 3r-4t de secundària i batxillerat.

La crisi planetària actual és sistèmica i global, és per això que hi ha temes que es repeteixen entre les diferents xerrades, però l’enfoc és específic per cadascuna.

L’enfoc general no sols esta dirigit a profunditzar en els coneixements tècnics o teòrics per entendre els processos insostenibles actuals, sinó per ser crítics amb la informació rebuda en el nostre dia a dia des de la política i medis de comunicació.

Finalment s’arriba a interpel·lar a l’individu com responsable dels seus actes en vers les possibles solucions urgents. Com la problemàtica és sistèmica les solucions i reflexions passen pel mateix sedàs, per això totes elles acaben amb la responsabilitat personal: I tu…, què hi pots fer?

Temàtica de les xerrades

  1. Biodiversitat: la vida en perill.
  2. Energia: tota la veritat.
  3. Perquè el decreixement és inevitable.
  4. Emergència: la terra s’escalfa.
Print Friendly, PDF & Email

Comentarios cerrados.