Moció d’emergència climàtica per als nous ajuntaments

EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE …………

DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Les organitzacions (llistat al final del document, amb la signatura) i en la seva representació ……….., es dirigeixen al ple de l’Ajuntament de……. i als grups polítics per instar al reconeixement de l’estat d’emergència climàtica en el qual ens trobem mitjançant l’adopció de la present moció i de les mesures que se’n derivin.

L’Ajuntament de … .. reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes, es troben en greu perill, prova d’això són els recents informes sobre l’estat de la biodiversitat de l’IPBES i sobre l’escalfament global de 1,5 ºC de l’IPCC, que alerten d’un rumb que porta a l’extinció d’una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d’espècies estan amenaçades per l’activitat humana.

També s’està a la vora del punt de no retorn enfront del canvi climàtic. No respondre davant la crisi ecològica i civilitzatòria suposaria la mort de milions de persones, a més de l’extinció irreemplaçable d’espècies imprescindibles per a la vida a la Terra, donades les complexes interrelacions ecosistèmiques.

En aquest sentit acceptem la veritat de la crisi climàtica sobre la gravetat de la situació. Admetre les evidències científiques, així com el camí de reducció de les emissions proposat, és l’única manera de protegir l’existència d’un futur per al municipi. La ciutadania ha d’entendre la urgència i irreversibilitat d’aquesta lluita i l’Ajuntament de …… pot tenir un paper clau en la formació, educació i la informació sobre el necessari fre a les emissions i realitzar una vital adaptació a les conseqüències de l’increment de la temperatura global.

Declarar l’emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent assignació de recursos per fer front a aquesta crisi. Un full de ruta vinculant capaç de garantir les reduccions de gasos d’efecte hivernacle anuals necessàries, abandonar els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de carboni com més aviat millor, de manera urgent i prioritària, en línia amb les indicacions de l’informe de l’IPCC per limitar l’augment de les temperatures globals a 1,5 ºC. Un estat d’emergència implica redirigir tots els recursos disponibles dels ajuntaments per afrontar la crisi climàtica amb els problemes associats que comporta.

La declaració d’emergència climàtica suposa iniciar un procés d’educació, formació i conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i l’enorme canvi necessari per frenar l’emergència. Davant d’aquesta emergència l’Ajuntament es compromet a iniciar aquest procés de transformació social i assegurar la plena consecució dels següents objectius generals.

L’AJUNTAMENT DE …… .. ES COMPROMET A:

 1. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per garantir reduccions de gasos d’efecte hivernacle per tal d’arribar al balanç net zero no més tard de 2040 i si pot ser abans de 2035, així com aturar la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com única resposta possible per evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l’humà.
 2. Abandonar els combustibles fòssils i apostar per una energia 100% renovable de manera urgent i prioritària. Per a això els governs municipals han d’analitzar com aconseguir aquest objectiu i proposar els plans d’actuació necessaris, entre d’altres, frenar noves infraestructures fòssils, aconseguir el ple autoconsum elèctric 100% renovable i una mobilitat sostenible com més aviat millor, crear espais per als vianants, fomentar la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants, reduir la demanda d’energia fins a consums sostenibles, promoure l’augment de l’eficiència energètica i de les instal·lacions renovables, crear espais educatius i la informació a la població sobre l’emergència climàtica, aconseguir una política de residu 0 , …, evitar els bancs amb què treballa el municipi que financen projectes basats en combustibles fòssils. Donar suport a la gestió dels comunals enfocada a la recuperació de la terra fèrtil i el fre de l’erosió. La recuperació dels aqüífers, la recuperació de les pastures a través de la gestió intel·ligent del territori, determinar suports i beneficis fiscals per a l’Espanya buidada que desenvolupa funcions claus de mitigació del canvi climàtic i abordar projectes de regeneració rural, ecològica i humana.
 3. Cal avançar, entre d’altres, en una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia ecològica i de proximitat. Arribant, com més aviat millor, al ple subministrament agroecològic en els serveis de restauració municipals i estenent els a la resta de la població.
 4. Iniciar la necessària adaptació dels municipis a la crisi climàtica, amb les conseqüències de l’increment de la temperatura global, les onades de calor, la irregularitat de les precipitacions, l’augment del nivell del mar i altres manifestacions que ja s’estan manifestant.
 5. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les mesures que s’apliquin, per la qual cosa cal establir un mecanisme de presa de decisions ciutadà de caràcter vinculant amb competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades. Per a això serà necessari establir indicadors i objectius verificables i quantificables. Es fa necessari garantir que aquest mecanisme integri especialment la visió de gènere i d’altres col·lectius vulnerables.

Data ……….

Signatura ………..en nom de les associacions signants:

 • 2020 Rebelión por el clima
 • Amigos de la Tierra
 • Asociación Despierta
 • Asociación Ecología y Educación para una Ciudad Sostenible – Transitando
 • ATTAC
 • BATÏQ
 • CGT
 • Climate Reality Project
 • Confederación Intersindical
 • Contra el diluvio
 • Cooperativa Lluriga
 • Educación Ambiental – EA26
 • Ecologistas en Acción
 • Ecooo
 • Entrepueblos
 • Extinction Rebellion Spain
 • Foro transiciones
 • FRAVM
 • Fridays For Future
 • Fundación Vida Sostenible.
 • Greenpeace
 • IES Las Américas (Parla)
 • InspirAction
 • Intersindical Región Murciana
 • Intersindical Valenciana
 • La Transicionera (Sevilla)
 • Madres por el Clima
 • Mujeres con Energía
 • Observatorio de la sostenibilidad
 • Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
 • Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista
 • Red Ecofeminista
 • Red ibérica de Ecoaldeas
 • Revo Prosperidad Sostenible
 • SEO Birdlife
 • Sustenta
 • TEACHERS FOR FUTURE SPAIN / PROFES POR EL FUTURO
 • Unión Sindical Obrera (USO)
 • València Saludable
 • WWF España
 • 350BCN

Print Friendly, PDF & Email

Comentarios cerrados.