Jordi Parés

Breu Currículum Jordi Parés Grahit

Nascut a Barcelona el  Juliol de 1941

Enginyer Industrial Superior amb grau de Doctor a la ETSEIB

En la meva carrera professional he estat màxim responsable de varies activitats empresarials entre les que destaco la direcció general de VIDEO SPOT S.A., la creació i direcció general de Institut Català d’Inspecció i Control, actualment TUV Reiland a Catalunya, i la gerència de la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR)anomenada entitat metropolitana del Medi Ambient (EMMA) en el període 1988-1991 i finalment la direcció i administració única de la empresa Ambigest Set S.L. fins la meva jubilació en complir l’edat de 65 anys(2006)

En la època de la gerència de la EMMA vaig participar activament en les relacions amb AGBAR en tots els temes que ens eren comuns i en el seguiment del contracte programa , que a les hores existia , supervisant i les inversions fetes per AGBAR i les revisions de tarifes que eren aprovades per el ple metropolità.

EN el període del govern tripartit , vaig esser contractat des de la meva empresa AMBIGEST per la Generalitat de Catalunya com assessor de la conselleria de Medi Ambient (Salvador Milà), en temes energètics , especialment energies netes i renovables.

Actualment estic anomenat conseller en representació de la part pública (AMB) al consell d’administració de Aigües de Barcelona (ABEMCIA)

Membre de la Junta Directiva de CMES (Col·lectiu per un Model Energètic Social i sostenible)

Membre associat de REVO

Atentament

Jordi Parés i Grahit

Print Friendly, PDF & Email

Comentarios cerrados.