EDUCACIÓ

Ha de contemplar la formació i creixement personals basats en la igualtat, la llibertat, el coneixement, la comprensió, la cooperació i la tolerància

Controla les addiccions dels fills
Posar límits a determinades actituds i no permetre massa hores de videojocs o mòbil evita psicopatologies. Les activitats lúdiques prevenen actituds malsanes.
Exigeix una educació pública de qualitat
Ha de fomentar l’accessibilitat i igualtat per tothom fora d’elitismes o dogmes.
Demana una educació més eco-social i de caràcter transversal.
S’ha de contemplar la cooperació humana dins de la biosfera en equilibri, la convivència i el respecte mutu. En situació d’emergència climàtica, es necessari un alumnat amb els coneixements competencials per fer-hi front i revertir-lo.
Fuig d’educacions excessivament tecnificades o consumistes.
Valora l’educació com una capacitació pel coneixement, la reflexió i la felicitat a la vida. La uniformitat i falta de diversitat, aliena. La competència i l’individualisme porten a l’ estrès i al bulling.
Educa en valors, solidaritat i tolerància.Els valors d’igualtat i respecte mutu són fonamentals per una vida sana i solidària per aconseguir un món sostenible. No al sexisme i a la violència masclista.
Recolza una escola inclusiva.
Que valori la diversitat humana, les diferents perspectives vitals, habilitats i experiències humanes.
Incentiva als fills cap a una visió analítica, reflexiva, crítica i de cooperació.
Fomenta la participació democràtica, el pensament crític i lliure, l’anàlisi aprofundit, el treball cooperatiu. Afavoreix el desenvolupament des de diferents capacitats i estils d’aprenentatge.
Educa en el no consumisme ni materialisme. Avui dia les criatures i adolescents estan imbuïts per una cultura de la informació irrellevant dirigida al consum material i electrònic.
Participa en les associacions docents.
Les associacions mares, pares i Consells Escolars t’informaran de les línies pedagògiques de l’escola. Podràs oferir el teu criteri i col·laborar amb la tasca dels mestres.
Demana als centres que prediquin amb exemple.
Els centres han d’incorporar els principis i valors de l’educació ambiental i eco-social en el seu dia a dia. Han de donar exemple a l’hora d’estalviar electricitat, calefacció, o de comprar subministraments o de fer-los comprar als alumnes, etc.
Exigeix un ensenyament digne i de qualitat.Un bon finançament i bona formació del professorat, formació continuada i augmentar el nivell educacional, són aspectes fonamentals per evitar el fracàs escolar i el baix nivell d’assoliments competencials.

Anar a la pàgina d’inici

Print Friendly, PDF & Email

Comentarios cerrados.